Overblijf

Veel kinderen van onze school blijven vrijwillig over. Voor 4 dagen per week gedurende het hele schooljaar komen de kosten neer op € 150,-- per kind. Voor het volgende kind rekenen wij € 100,--. Voor minder dagen betaalt u een evenredig deel. Voor incidenteel overblijven zijn strippenkaarten verkrijgbaar (€ 15,-- voor 11 keer). U kunt overblijfgeld overmaken op IBAN NL96 ABNA 0507 1400 52 t.n.v. BS Nicolaas Müllerpier Overblijf. Graag hierbij de naam/namen van uw kind(eren) vermelden.

De leerlingen eten in het klaslokaal onder begeleiding van een leerkracht en gaan hiervoor of hierna buiten spelen. Wij hebben veel materialen tot onze beschikking om mee te spelen. Gedurende het buiten spelen houden teamleden, overblijfkrachten of de conciërge toezicht.

Copyright 2017 Basisschool Mullerpier
Powered by cmsXpress Site Solutions