Interne begeleiding (IB)

Onze  intern begeleider (IB'er) volgt met de directie de vorderingen en resultaten van het onderwijs. Ze ondersteunt en begeleidt de leerkrachten op groepsniveau, voert groepsbesprekingen met de leerkrachten en is op de hoogte van groepsplannen, aanpassingen in de lesstof of handelingsplannen. De IB’er stelt, indien nodig, samen met de leerkrachten een ontwikkelingsperspectief op. De IB’er kan ook betrokken worden bij oudergesprekken.

Intern begeleider: Janneke van 't Wout (Janneke.vanoosterhout@rvko.nl)

Indien nodig vindt er op school een Onderwijszorgoverleg (OZO) plaats waarin zorgvragen over bepaalde leerlingen besproken worden. Deelnemers aan dit overleg kunnen zijn: de directeur, schoolmaatschappelijk werk, de intern begeleider, de schoolverpleegkundige van Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, de wijkagent of een lid van het wijkteam. Ouders worden altijd voor dit overleg uitgenodigd. 


Copyright 2017 Basisschool Mullerpier
Powered by cmsXpress Site Solutions