Onze school achtergrond


Zo’n 15 jaar geleden is Rotterdam gestart met de ontwikkeling van twee pieren aan de Maas: de Müllerpier en de Lloydpier, samen het Lloydkwartier. Het wordt wel de creatiefste wijk van de stad genoemd, omdat het voormalige stukje havengebied het kloppende hart is van de Rotterdamse audiovisuele, creatieve en ICT industrie. Tussen de Euromast en het Scheepvaart en Transport College (STC), het Maastheater en de Maas staat Basisschool Müllerpier. De school vervult als onderwijsvoorziening een buurtfunctie voor het Lloydkwartier en streeft ernaar om deze functie te blijven vervullen. Basisschool Müllerpier valt onder de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).


               


Het Lloydkwartier heeft een aantal markante gebouwen en ook de school heeft een bijzondere huisvesting. Het lichte en moderne schoolgebouw bevindt zich in het gebouw Witte de With en heeft 9 lokalen, gelegen rondom een centrale hal met een bibliotheek en een leercentrum. Samen met de twee bijzondere schoolpleinen (met daarin de geheime tuin met picknicktafels, klimmaterialen en het ernaast gelegen sportplein waar de kinderen o.a. kunnen tennissen en basketballen) en de beeldentuin kan met trots gesteld worden dat de school op een bijzondere wijze gehuisvest is.

De school beschikt over 9 lokalen. De school telt  circa 210 leerlingen. Er zijn drie groepen 1/2, een groep 3, een groep 4, een groep 5, een groep 6, een groep 7 en een groep 8. Het schoolteam bestaat uit 15 personen, waarvan de meesten parttime werken. Er wordt gestreefd naar een groepsgrootte van ongeveer 29 leerlingen in de groepen vanaf het derde leerjaar.Bestuur en directie

Basisschool Müllerpier is vanaf de oprichting een samenwerking tussen twee besturen geweest: stichting BOOR (openbaar onderwijs) en RVKO (katholiek onderwijs) geweest. Basisschool Müllerpier valt sinds schooljaar 2015-2016 volledig onder de RVKO. De directeur van Basisschool Müllerpier is Lisette Tobé
Copyright 2018 Basisschool Mullerpier
Powered by cmsXpress Site Solutions